domingo, agosto 04, 2013

MÚSICA DOMINICAL: ORFEÓN DONOSTIARRA - "NEGRA SOMBRA"
 Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

 Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.

 Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
 i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

 En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.

(ROSALÍA DE CASTRO: "Negra sombra". Música compuesta por Xoan Montés Capón)

No hay comentarios: